ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Ξηροί Καρποί

Ξηροί καρποί “Τέρψις”

Ξηροί καρποί.

Αποξηραμένα φρούτα

Ξηροί καρποί.

Ξηροί καρποί – Δεληπούλιος

Ξηροί καρποί.